Més enllà de les paraules, apareixen les carícies com una forma de llenguatge”

Durant l’embaràs de la meva primera filla, va caure a les meves mans el llibre de Frederich Leboyer, “Shantala. El arte del masaje”. Vaig córrer a comprar-lo quan una persona molt important per mi me’l va esmentar. El vaig llegir i rellegir, imaginant-me mare, fins que a la fi vaig tenir als meus braços la meva filla.

Quan tenia aproximadament un mes d’edat ens vam iniciar en el massatge, gaudint de cada carícia i de cada estona tan plena de tendresa. A les poques setmanes vaig assistir a un curs de massatge infantil per a pares i mares on vaig aprendre la tècnica dels moviments que calia fer, la intensitat, la mirada, els beneficis…, i així, cada vespre, abans del bany, ens dedicàvem una bona estona de massatge. Poc a poc els vincles entre nosaltres i la complicitat que s’establia es van anar fent més i més grans. Al cap d’un any va néixer el meu segon fill, que també va rebre els meus massatges, aquella estona íntima en que només hi érem tots dos.

Encara avui, que s’han fet grans, un parell o tres cops per setmana, quan ells ho demanen, i després del bany, fem una sessió de massatge adaptat a la seva edat.

Més tard vaig voler aprofundir en aquest meravellós art per tal de poder-lo transmetre als altres pares i mares que com jo, tenen el desig de regalar al seu infant carícies que el faran créixer i l’hauran d’acompanyar de per vida.

Em sento molt afortunada de poder participar, a través dels cursos que imparteixo, en la transmissió d’aquest llenguatge tan especial.

Em meravella veure com tant el nadó que rep el massatge com la persona qui el fa entren en un procés d’aprenentatge i d’amor i de respecte creixent que és tan i tan especial que es fa difícil d’expresar només amb paraules.

Beneficis del Massatge Infantil

Els beneficis per a pares i mares i/o cuidadors i els seus infants no es queden tan sols en l’àmbit fisiològic, sinó que arriben més enllà, on les fibres sensibles del sistema emocional són estimulades i enfortides per poder crear un marc de confiança, seguretat i acceptació emocional. Això afavorirà un creixement més equilibrat en tots els àmbits de la seva persona.

El massatge infantil proporciona beneficis a diferents nivells:

Beneficis del Massatge Infantil a Nivell fisiològic:

  • Sistema nerviós, a través del tacte i la pell.
  • Sistema hormonal, mitjançant la regulació de l’alliberament de certes hormones.
  • Sistema immunitari, l’equilibri que comporta una bona relaxació afavorirà l’enfortiment d’aquest sistema.
  • Sistema gastro-intestinal, durant els primers mesos ajuda a madurar el sistema gastro-intestinal, i després a regular-lo. També millora els còlics i gasos.
  • Sistema respiratori, el massatge en la zona del pit, esquena i espatlles ajuda a regular el sistema respiratori.
  • Sistema circulatori, els moviments de buidatge venós (els d’entrada) ajuden al retorn de la sang cap al cor i produeixen un efecte tonificant. Els de sortida ajuden a la sang a arribar fins els extrems (mans i peus) i produeixen un efecte relaxant.
  • Sistema limfàtic, ajuda a drenar el sistema limfàtic suaument.
  • Sistema muscular, mitjançant la tonificació i relaxació de la musculatura, s’alliberen les tensions físiques que els infants acumulen en diferents zones segons l’edat.

Plaer sensorial

El massatge infantil és una eina molt bona que ens permet prendre consciència de manera plaent de les dimensions i l’espai del nostre cos respecte l’espai extern.

Equilibri tensió-relaxació. Funció d’alliberament emocional del massatge infantil

Amb el massatge infantil, el nadó aprèn a respondre a la tensió amb la relaxació.

A vegades quan toquem a un nen durant el massatge infantil es desencadena el plor. Aquest plor pot ser que no sigui per cap raó fisiològica concreta, ni per rebuig del nostre contacte. Pot ser que haguem obert un camí de sortida a una situació angoixant o estressant del nostre nen/a. Aquest plor és quelcom positiu i bo que surti. Saber escoltar i acompanyar aquest plor és una necessitat que apropa i enforteix la relació i la confiança.

Vincle afectiu

Ajuda a crear i a nodrir els lligams mare/pare/nadó, que tan importants són en la relació i comunicació entre ells.

Quan hi ha uns vincles afectius forts, la base per a una bona creixença esta molt ben fonamentada.

Encara que les condicions no hagin estat favorables i no s’hagi pogut establir una vinculació inicial, el massatge infantil pot ser una via per potenciar aquest vincle i anar-lo nodrint dia a dia.