De vegades, ja sigui per pròpia decisió, ja sigui per necessitat, cal recórrer a la lactància artificial…

Si la teva voluntat era l’alletament matern, pot ser difícil d’acceptar, però cal no desanimar-se i pensar que en aquests moments el millor que li pots oferir al teu fill és una bona alimentació i la sensació de benestar d’una mare que està fent molt bé els coses.

More »